Đăng ký nhãn hiệu dịch vụ - MasterBrand
Đăng ký nhãn hiệu dịch vụ - MasterBrand
Ở một góc độ nào đó, người ta có thể coi nhãn hiệu cũng là thương hiệu của hàng hóa. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích lâu dài của hoạt động kinh doanh. Việc đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa là một trong những điều kiện tiên quyết của một doanh nghiệp. Bạn muốn nhãn hiệu hàng hóa của mình được sử...
Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế
Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế
Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo...